Greenmill
  • Polski
  • English
  • Русский

Klucz regulacyjny

GBKRNKEY
do zraszaczy RN
5904842711405

Klucz służy do ustawiania sektora zraszaczy rotacyjnych RN w zakresie 80-360 stopni.

Klucz regulacyjny do zraszaczy rotacyjnych RN

GBRNKEY
5904842711405

Klucz służy do ustawiania sektora zraszaczy rotacyjnych RN w zakresie 80-360st.

Key

GBRNKEY
for rotating sprinklers RN
5904842711405

The key is used to settle the area of rotating sprinklers RN in 80-360 degrees.

Pop-up rotating sprinkler

GBK300ADJ
RN
5904842711399

Pop-up sprinklers RN: GBK100ADJ, GBK200ADJ, GBK300ADJ are based on the latest american head of K-Rain. The head has the capability of smooth regulation in  80-360° Possibility of limiting area  about max.25% , working pressure: 1.7-3.1 bar. It can be combined with turbine sprinklers. Extremely durable and reliable! Sprinkler with a stream of wind resistant, very economical use of water, with excellent surface coverage and effective to use. Each sprinkler is equipped in essential for the work plastic filter picked up on water pollution. Mounted on the body GB6604 10 cm high.

Pop-up rotating sprinkler

GBK200ADJ
RN
5904842711375

Pop-up sprinklers RN: GBK100ADJ, GBK200ADJ, GBK300ADJ are based on the latest american head of K-Rain. The head has the capability of smooth regulation in  80-360° Possibility of limiting area  about max.25% , working pressure: 1.7-3.1 bar. It can be combined with turbine sprinklers. Extremely durable and reliable! Sprinkler with a stream of wind resistant, very economical use of water, with excellent surface coverage and effective to use. Each sprinkler is equipped in essential for the work plastic filter picked up on water pollution. Mounted on the body GB6604 10 cm high.

Pop-up rotating sprinkler

GBK100ADJ
RN
5904842711382

Pop-up sprinklers RN: GBK100ADJ, GBK200ADJ, GBK300ADJ are based on the latest american head of K-Rain. The head has the capability of smooth regulation in  80-360° Possibility of limiting area  about max.25% , working pressure: 1.7-3.1 bar. It can be combined with turbine sprinklers. Extremely durable and reliable! Sprinkler with a stream of wind resistant, very economical use of water, with excellent surface coverage and effective to use. Each sprinkler is equipped in essential for the work plastic filter picked up on water pollution. Mounted on the body GB6604 10 cm high.

Zraszacz rotacyjny RN

GBK300ADJ
5904842711399

Zraszacze rotacyjne RN: GBK100ADJ, GBK200ADJ, GBK300ADJ są oparte na najnowszej amerykańskiej głowicy firmy K-Rain. Głowica posiada możliwość płynnej regulacji sektora w zakresie 80-360 st. Możliwość ograniczenia zasięgu o max 25%, ciśnienie robocze: 1.7-3.1 bar. Może być łączony ze zraszaczami turbinowymi. Wyjątkowo trwały i niezawodny! Zraszacz o strumieniu odpornym na podmuchy wiatru, bardzo oszczędny w zużyciu wody, o doskonałym pokryciu powierzchni i efektowny w użytkowaniu. Każdy zraszacz wyposażony jest w niezbędny do pracy plastikowy filtr wychwytujący zanieczyszczenia wody. Osadzony na korpusie GB6604 o wysokości 10 cm.

Subskrybuje zawartość