Greenmill
  • Polski
  • English
  • Русский

Kontakt

Floraland Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

ul. Strużańska 28,  Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt

 

Tel.: +48 22 767 35 00 Fax: +48 22 767 35 01

 

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Sądu

Rejonowego  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                               

Nr KRS:0000392886 NIP: 536-19-08-663 REGON:143797186

Nasze strony web zawierają linki na strony innych oferentów, które nie są przez firmę FLORALAND bezpośrednio czy pośrednio wspierane. FLORALAND nie ponosi odpowiedzialności za treści, które zawierają i nie identyfikuje się z ich wypowiedziami. Prawa autorskie do wszystkich tekstów i zdjęć zamieszczonych na stronach www.floraland.pl, www.greenmill.pl, www.mastergrillparty.pl, www.top-decor.pl są zastrzeżone dla firmy FLORALAND, bez której zgody nie mogą być powielane, wykorzystywane lub rozpowszechniane publicznie. Naruszenie powyższego skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą prawem. Zastrzeżone są wszelkie prawa, w tym także tłumaczenia. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie, przygotowywanie mikrofilmów, rozpowszechnianie na różnego rodzaju nośnikach czy przechowywanie w bazach danych do dalszego przetwarzania możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy FLORALAND. Nie ponosimy odpowiedzialności za pobrane manuskrypty, nośniki danych i obrazy, ilustracje jak również zdjęcia.

Dojazd do firmy: