Greenmill
  • Polski
  • English
  • Русский
  • 2010-04-29
    Greenmill

    Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnym w ogrodzie, obok nawożenia i nawadniania, jest opryskiwanie. Najczęściej wykonanie zabiegów ochrony roślin wymaga zastosowania opryskiwacza, urządzenia, które poprzez zwiększenie ciśnienia cieczy roboczej umożliwia równomierne naniesienie środka chemicznego na powierzchnię roślin lub gleby.